Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd avseende tolkningen av begreppet ”normalt förekommande arbete”

Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd avseende tolkningen av begreppet ”normalt förekommande arbete”

Försäkringskassan har skärpt prövningen av arbetsförmågan vid dag 180 i rehabiliteringskedjan, dvs när prövningen ska göras mot ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Det har medfört att ett mycket stort antal människor nekats sjukpenning trots svåra sjukdomstillstånd. Det har skett en glidning i tillämpningen av begreppet ”normalt förekommande arbete” hos Försäkringskassan. Det finns anledning att tro att tidigare förarbetsuttalanden och praxis, vad avser begreppet ”förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden” inte fått det genomslag som lagstiftaren avsett i den praktiska tillämpningen när begreppet återinfördes den 1 juli 2012.

Mot bakgrund av detta är det mycket glädjande att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd i två mål. Förhoppningsvis är det Högsta förvaltningsdomstolens uppfattning att den tidigare meddelade domen från 2008 inte fått genomslag hos Försäkringskassan och domstolarna.

HQ Rådgivning | Hjälp att överklaga Försäkringskassans beslut | Integritetspolicy

© Ella&Sigrid

Top