Överklaga Försäkringskassans beslut

Vill du ha hjälp att överklaga beslut från Försäkringskassan?

För att överklaga Försäkringskassans beslut, kontakta oss.

Anser du Försäkringskassans beslut som felaktigt?

Om du inte har ork eller kunskap för att söka ersättning eller för att överklaga Försäkringskassans beslut kan du ta hjälp av oss.

HQ Rådgivning vänder sig till både privatpersoner och arbetsgivare med juridisk rådgivning inom exempelvis sjukpenning, sjukersättning, livränta och aktivitetsersättning. Du kan även få hjälp med alla förekommande arbetsrättsliga frågor.

Ersättning

Det är många som årligen blir nekade ersättning (som sjukersättning och sjukpenning) trots man har rätt till den.

Att överklaga ett felaktigt beslut kan ta tid, vara svårt och kräver juridiska specialkunskaper. Genom att få hjälp från oss ökar dina chanser att få rätt mot Försäkringskassan.

Felaktigt beslut

När man får ett felaktigt beslut kan det kännas tungt och jobbigt att bestrida det, även om det är fel.

Du ska dock aldrig nöja dig med ett beslut om du tycker att det är felaktigt och du tror att du har rätten på din sida.

Vi hjälper dig med råd och överklagan.

Överklaga beslut

När du bestämt dig för att överklaga måste du skriva en överklagan, vilket kan kännas omständigt att göra.

För större chans att få rätt mot Försäkringskassan behöver du använda specifika juridiska termer som kan vara svåra att förstå sig på och svåra att använda i rätt sammanhang.

Jari Hermelin Qvarnberger

Juridisk rådgivning inom socialförsäkrings- och arbetsrättsliga frågor.

Jag har HR-utbildning och studier i juridik. Genom åren har jag bland annat arbetat på Folksam, Ericsson och Manpower med försäkringsrådgivning, förhandlingar, personalfrågor, arbetsrätt och personalansvar.

Ewa Hermelin Qvarnberger

Juridisk rådgivning inom socialförsäkrings- och arbetsrättsliga frågor.

Förutom att jag har studerat förvaltnings-, associations- och arbetsrätt är jag utbildad lärare och rektor. Genom åren har jag arbetat i olika kommunala förvaltningar med bland annat förhandlingar, personalfrågor, arbetsrätt, personalansvar, ledarskap.

Hjälpt mig överklaga

Jari har hjälpt mig att överklaga avslag av sjukpenning och nollning av sjukpenninggrundande inkomst flera gånger. Han är lätt att kontakta och återkommer snabbt via mejl eller telefon. Framförallt har han en mycket god kunskap i sjukförsäkringsfrågor.

Jari har varit mycket förstående, stöttande och empatisk när vi haft kontakt och det har gett mig hopp och styrka att fortsätta strida mot Försäkringskassan.

Lena

Tack Jari

Tack för allt Jari. För trevligt bemötande, för stort engagemang och för att du tagit dig tid var gång jag ringt eller skrivit.

Och såklart för att du hjälp mig vinna mina båda ärenden mot Försäkringskassan. Dessutom till ett rimligt pris. Du är en klippa.

Håkan